Main menu: O nas | Kontakt | Seminaria | Praca |

Oferty Pracy

  • Pozycje postdoc na Uniwersytecie Jagiellońskim w grupie prof. Romualda Janika (termin zgłoszeń 15 grudnia 2013).
  • Pozycje postdoc na Uniwersytecie Warszawskim w ramach grantu ERC Piotra Sułkowskiego (termin zgłoszeń 1 grudnia 2013).
  • Konkurs na adiunkta na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (termin zgłoszeń 2 marca 2012).
  • Konkurs na adiunkta na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (termin zgłoszeń 31 sierpnia 2012).